Liên Hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Liên Hệ

  Điện thoại: (0254)3.573.537  –   Fax: (0254)3.573.273

  Email: info@haidong.vn  –   Hotline: 0705.333.279

  Địa chỉ

  11A Lương Thế Vinh, Phường 9, TP. Vũng Tàu,

  Việt Nam.

  Giờ Làm Việc

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 7:30′ – 17:30′

  Thứ bảy: 7:30′ – 11:30′